นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Password1 / 4
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โรงเรียนวัดจำปา
2 / 4
ทำบุญวันปีใหม่ 2563 ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง
3 / 4
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก
4 / 4
มุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โรงเรียนวัดจำปา...คลิกดูต่อ 


ทำบุญวันปีใหม่ 2563 ทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งขอพรท่านเจ้าอาวาส...คลิกดูต่อ 


ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก...คลิกดูต่อ 


มุทิตาจิตท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน...คลิกดูต่อ 


คลิกเพื่อดูทั้งหมด

 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั 
 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 

คลิกเพื่อดูทั้งหมด

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com