นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordปลายทางแห่งแสงเทียน สู่เกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูสีนวน บุญทา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 โรงเรียนวัดจำปาจัดงานเกษียณให้กับคุณครูสีนวน บุญทา ภายใต้ชื่องาน "ปลายทางแห่งแสงเทียน
สู่เกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความผูกพันของผู้บริหาร คณะครู พร้อมทั้งให้ลูก
ศิษย์ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความกตัญูญู กตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ ในวันสุดท้ายของการรับราชครู
เนื่องจากครบอายุ 60 ปี ที่ต้องเกษียณอายุราชการ
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com