นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดจำปา โดยผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏา
คม 2563 ประกอบด้วย การประดับตกแต่งและจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าทางเข้าโรงเรียน
จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นคนดีเป็นพลังของแผ่นดิน จัดให้มีการลงนามถวายสัตย์ปฏิ
ญาณฯ และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของโรงเรียน

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com