นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+
Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา
แจ้งเรื่องนักเรียน
ตู้เสมรักษ์ออนไลน์ที่นี่


Username
Passwordกิจกรรมมีทั้งหมด 46 กิจกรรม จาก 5 หน้า ปัจจุบันอยู่หน้าที่   1  2  3  4  5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มานิเทศ ติดตาม...คลิกดูต่อ 

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดจำปา...คลิกดูต่อ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปาได้รับรางวัลพระศิวะนาคราช ...คลิกดูต่อ 

กิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัส จังหวัดสุพรรณบุรี"...คลิกดูต่อ 

CP ALL เข้าดูครงการของโรงเรียน...คลิกดูต่อ 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนการเปิดเรียนแบบ On-Site...คลิกดูต่อ 

เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น...คลิกดูต่อ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ...คลิกดูต่อ 

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนวัดจำปา...คลิกดูต่อ 

อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านโข้ง...คลิกดูต่อ 
วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com