นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordกิจกรรมมีทั้งหมด 40 กิจกรรม จาก 4 หน้า ปัจจุบันอยู่หน้าที่   1  2  3  4

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนการเปิดเรียนแบบ On-Site...คลิกดูต่อ 

เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น...คลิกดูต่อ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ...คลิกดูต่อ 

อบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านโข้ง...คลิกดูต่อ 

สพป.สพ เขต 2 ออกนิเทศตรวจเยี่ยม...คลิกดูต่อ 

การประชุมครูกลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง ปี 2563...คลิกดูต่อ 

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563...คลิกดูต่อ 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...คลิกดูต่อ 

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563...คลิกดูต่อ 

เปิดเทอมวันแรก...คลิกดูต่อ 
วันพุธที่ 26 มกราคม. พ.ศ.2565

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com