นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordกิจกรรมมีทั้งหมด 38 กิจกรรม จาก 4 หน้า ปัจจุบันอยู่หน้าที่   1  2  3  4

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561...คลิกดูต่อ 

โรงเรียนวัดจำปาจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561...คลิกดูต่อ 

สพป.สพ เขต 2 ออกนิเทศตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียน...คลิกดูต่อ 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ...คลิกดูต่อ 

ประชุมจัดทำหลักสูตร ปีการศึกษา 2561...คลิกดูต่อ 

บ้านนักเรียนประสบเหตุเพลิงไหม้...คลิกดูต่อ 

วันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2560...คลิกดูต่อ 

กิจกรรมค่ายวิชาการฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560...คลิกดูต่อ 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E ประจำปี 2560 ของโรงเรียนวัดจำปา...คลิกดูต่อ 

เลือกตั้งประธานนักเรียน 2561...คลิกดูต่อ 
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com