นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Password
     การบริหารงาน
     การบริหารเงินงบประมาณ
             แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (OIT-21)
             ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (OIT-22)
             สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (OIT-23)
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การส่งเสริมความโปร่งใส
     การป้องกันการทุจริต
             มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT-42)
             มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (OIT-43)
             แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาปี 2562 (OIT-39)
             การมีส่วรร่วมของผู้บริหาร (OIT-35)
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 (OIT-06)
     ข้อมูลด้านอื่นๆ

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com