นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560 ระดับ 5 กลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 บรรยากาศการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2560 ระดับกลุ่ม 5 จังหวัด ของเด็กหญิงสิริเพ็ญ ดิษฐ์กระจัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดจำปา
ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขตฯ และท่านรองผู้อำนวยการเขตฯ สพป.สพ 2 และคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.อู่ทอง ท่านนายกเทศมนตรีกับท่านกำนันตำบลบ้านโข้งและคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดทั้ง 5 ท่านไว้เป็นอย่างสูงครับ

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 26 มกราคม. พ.ศ.2565

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com