นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordมอบรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 มอบรางวัลเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ของนักเรียนและ
คณะครูที่ได้ทำการฝึกฝนและพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ในระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2561
ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้
1. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1 - ป.3 ได้รางวัล เหรียญเงิน
2. การสร้างเว็บเพจประเภท Web editor ป.4-ป.6 ได้รางวัล เหรียญทองแดง
3. การแข่งขันแอโรบิค ป.4-ป.6 ได้รางวัลเหรียญทอง
4. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.1-ม.3 เหรียญเงิน

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 26 มกราคม. พ.ศ.2565

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com