นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านโข้งนำเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคตามบริเวณห้องเรียนและพื้นที่ต่างๆใน
โรงเรียนเพื่อกำจัดเชื้อโรค และยังมีเจ้าหน้าที่จากกองช่างของทางเทศบาลฯ ได้เข้ามาทำการซ่อมแซมถนน
บริเวณทางเข้าหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนวัดจำปา ขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้ครับ
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com