นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordเปิดเทอมวันแรก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันที่ 1 ก.ค 2563 เป็นวันเปิดเทอม 1/2563 วันแรกโรงเรียนวัดจำปาโดย ผอ.กิ่งดาว นาคเอก และคณะครู ได้มีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา ได้มีมาตราการการคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การงดกิจกรรมต่างๆที่ต้องมาชุมนุมกัน การทำความสะอาดมือและสิ่งของเครื่องใช้ รวมทั้งอาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งการดำเนินการตามแนวทางมาตราการป้องกันเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณไปยังกลุ่ม อสม. ที่ได้มาช่วยดำเนินการคัดกรองผู้เข้าออกโรงเรียนในช่วงเช้าของทุกวัน รวมไปถึงความร่วมมือต่างๆทางเทศบาลตำบลบ้านโข้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจร้าใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ ขอขอบพระคุณเป็น
อย่างยิ่งครับ

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com