นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดจำปาโดยผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก คณะครู และนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู ผู้เป็นดั่งเรือจ้าง
เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่า บรรยากาศโดยรวมเป็นไป
ด้วยความซาบซึ้งมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในโอกาศนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำพิธีเจิม
หนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคลกับนักเรียนทุกคน

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com