นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordการประชุมครูกลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง ปี 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดจำปานำโดยผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดการประชุมครูกลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง ปี 2563 ในครั้งนี้ได้มีการจัดพิธีมุฑิตาจิตร ให้กับข้าราชครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ซึ่งมีด้วยกัน 3 ท่าน และมีการมอบของขวัญต้อนรับผู้บริหารและคณะครูท่านใหม่ที่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายรอยพระพุทธบาทอู่ทอง ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองฯ พรชรี พลเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี และศน.กฤษฎา ทรัพย์ขำ ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มาให้ความรู้ด้านวิชาการบรรยากาศการประชุมครูกลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทองครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนรอยพระพุทธบาทอู่ทอง ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com