นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านโข้ง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดจำปาโดยผู้อำนวยการกิ่งดาว นาคเอก นำคณะสภานักเรียนเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านโข้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาวัดจำปา ประกอบไปด้วยคณะสภานักเรียนจากโรงเรียนวัดจำปา โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ และโรงเรียนบ้านสระบัวทอง ได้ด้รับเกียรติจาก นายกไพบูลย์ ผิวพิมพ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโข้ง มาเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านโข้งมาดำเนินงานจัดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอู่ทองมาให้ความรู้ในครั้งนี้
 

 คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดจริง
วันพุธที่ 26 มกราคม. พ.ศ.2565

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com